Zapraszamy na konferencję naukowa pt. „Dachau – niemiecki obóz koncentracyjny miejscem martyrologii duchowieństwa polskiego (1939–1945)” – Warszawa, 15 kwietnia 2015 która odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” (ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa) w godz. 10:00–17:00.   więcej informacji

program konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Co Bóg złączył…" Małżeństwo, rodzina i płciowość w kontekście Synodu Biskupów 2014 – 2015, która odbędzie się we wtorek 14 kwietnia 2015 r. (godz. 10.00) w Auli Schumana bud. Auditorium Maximum UKSW (ul. Wóycickiego 1/3). Decyzją Dziekana Ks. prof. dra hab. Mieczysława Ozorowskiego studenci WSR biorący udział w Konferencji, będą mieli usprawiedliwione nieobecności na zajęciach w godzinach 9.30–16.45.
Bliższe informacje http://kmpip.kolanaukowe.uksw.edu.pl/aktualnosci/

Zapraszamy na Międzynarodową konferencję upowszechniającą metodę coachingu rodzinnego, wypracowaną w ramach projektu "Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Konferencja odbędzie się w dniach 22 -23 kwietnia 2015 r., na terenie Campusu Uniwersytetu przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w Auli im. R. Schumana (budynek Audytorium Maximum).
 

Ogłaszamy konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW   [więcej informacji]

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach