Z radością informujemy, że WNIOSEK WYDZIAŁU STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW  został oceniony pozytywnie i dofinansowany. Projekt będzie realizowany w roku akademickim 2014/15.

Rejestracja dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych I stopnia (3 letnie) i jednolitych studiów magisterskich.  Lektoratami dla studentów studiów niestacjonarnych zajmują się dziekanaty studiów niestacjonarnych.

Czcigodnemu Księdzu dr. Zdzisławowi Struzikowi wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy
śp. Otylii Struzik

składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

i Społeczność Akademicka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

Requiescat in pace !

30 września br. mija termin składania wniosków o Stypendium im. Jana Pawła II dla maturzystów i studentów uczelni warszawskich.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach