Z powodu odejścia do wieczności

śp. prof. JANUSZA ZAŁUSKI
Ojca prof. dr hab. Marii Załuskiej

wyrazy serdecznego współczucia i zapewnienie o modlitewnej pamięci
składa Społeczność Akademicka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
Requiescat in pace !

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014  r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdą Państwo na stronie: www.nauka.gov.pl

W imieniu Naczelnika ZHP Pani hm. Małgorzaty Sinicy zapraszamy  do uczestnictwa w Konkursie na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest wyróżnienie prac poświęconych tematyce harcerskiej, spośród prac obronionych i opublikowanych w języku polskim w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji. Szczegółowe informacje o Konkursie oraz jego regulamin odnaleźć można na stronie internetowej: http://pracanaukowa.zhp.pl/

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach