Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Życie zawodowe a życie rodzinne – w poszukiwaniu równowagi”, która odbędzie się 18 maja 2017 r. na kampusie UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 sala 309.

program konferencji

Zapraszamy na Konferencję naukową pt. „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku” pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Ksiądza Biskupa dr Janusza Stepnowskiego. Konferencja odbędzie się w Łomży 20 maja 2017 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich przy ul. Sadowa 12A.

program w załączeniu

Terminy składania wniosków o akademik na rok akad. 2017/2018:
Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 8 maja do 31 maja 2017 r.
Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 20 lipca do 4 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informuję, iż 27 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu ERASMUS+. Będzie trwała do 14 maja 2017 r. Zgłoszenia do programu odbywają się on-line w systemie USOSweb. Natomiast rekrutacja na wyjazd na praktyki zagraniczne odbywa się w systemie ciągłym. Szczegółowe zasady rekrutacji, jak również instrukcja rejestracji w systemie USOSweb, znajdują się na stronie naszego wydziału http://www.wsr.uksw.edu.pl/node/511.
Zachęcamy studentów do korzystania z możliwości i szans, jakie daje Program ERASMUS+.
ks. Cezary Naumowicz - koordynator WSR

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach