?Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym (l Tm 4,10). ?Bóg żywy? to zmartwychwstały i obecny w świecie Chrystus. To On jest prawdziwą nadzieją. Chrystus, który żyje z nami i w nas i który wzywa nas do uczestnictwa w jego własnym życiu wiecznym. Jeżeli nie jesteśmy sami, jeżeli On jest z nami, jeżeli On jest naszą teraźniejszością i naszą przyszłością, dlaczego mamy się lękać??

Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.

14 lutego (czwartek) o godz. 10.30 na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach przy ul. K.K. Baczyńskiego 9 odbędzie się KONFERENCJA PRASOWA z udziałem prof. Thomasa Hilgersa - twórcy NaProTechnologii.

W związku z § 1 pkt 3  Uchwały nr 2/2013  Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie działań oszczędnościowych  na UKSW  następuje również na naszym kierunku studiów nauki o rodzinie I etap weryfikacji programu kształcenia studiów I i II stopnia polegający na bezwzględnym przestrzeganiu przy zaliczaniu każdego semestru ustawowej zasady konieczności zdobycia  minimum 30 pkt ECTS.
 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach