W związku z § 1 pkt 3  Uchwały nr 2/2013  Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie działań oszczędnościowych  na UKSW  następuje również na naszym kierunku studiów nauki o rodzinie I etap weryfikacji programu kształcenia studiów I i II stopnia polegający na bezwzględnym przestrzeganiu przy zaliczaniu każdego semestru ustawowej zasady konieczności zdobycia  minimum 30 pkt ECTS.
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Rodziny współorganizowanym m.in. przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Wydział Nauk o Rodzinie, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pragnę poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja podstawowa na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne 2013/2014 w ramach Programu ERASMUS. Zgłoszenia są przyjmowane do czwartku 28 lutego 2013 r. Jeżeli chodzi o studia, po raz pierwszy zgłoszenia do programu odbywają się on-line w systemie USOSweb. 

Ks. Adam Skreczko odebrał  nominację profesorską z rąk prezydent RP Bronisława Komorowskiego. Oto  kilka zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP:

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach