Podejmując wyzwania stawiane przez współczesny świat i odpowiadając na apel Papieża Franciszka o objęcie duszpasterską troską narzeczonych, małżonków, rodziny i osoby żyjące w nieformalnych związkach ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE skierowane do duszpasterzy rodzin, do osób duchownych: księży, zakonników, sióstr zakonnych.

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie niezbędnej w pracy duszpasterskiej podejmowanej we współczesnych uwarunkowaniach. [WIĘCEJ]

Z radością informujemy, że nasz Wydział otrzymał w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych kategorię B. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tej oceny: opracowującym raport, pracownikom naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na Wydziale Studiów nad Rodziną. Dzięki Państwa wytrwałej i efektywnej pracy oraz kompetencjom mogliśmy osiągnąć ten wynik.

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda

Fundacja „Rodzice Szkole”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Studiów nad Rodziną, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, serdecznie zapraszają reprezentantów rad rodziców z całej Polski na:
II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców - Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole.

Termin: 28.10.2017, g. 9:30 - 15:30
Miejsce: Aula Roberta Schumana, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21; 01-938 Warszawa.

Wszystkich Pracowników i Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego na naszym Wydziale, która rozpocznie się o godz. 11.30 w dniu 17.10.2017 r. na terenie Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, bud. 23, sala 201.

Wykład inauguracyjny wygłosi JM Prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW Pani Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach