Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy na Kurs Przygotowania Pedagogicznego w Studium Pedagogizacji UKSW w terminie do 15 września 2015 r. Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami Kursu na naszej stronie internetowej: Jednostki ogólnouczelniane, Studium Pedagogizacji.

Minął już miesiąc od naszej konferencji „Społeczne i rozwojowe konsekwencje pornografii”, która odbyła się w Sejmie.
Konferencja okazała się bez wątpienia sukcesem. Dzięki hojności wielu osób zgromadziliśmy w Sali Kolumnowej najlepszych specjalistów, którzy zaprezentowali najnowszą wiedzę pochodzącą z badań nad pornografią w różnorodnych jej aspektach - socjologicznym, neurologicznym czy seksuologicznym....

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2015/2016 o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału (najbliższe posiedzenie Rady WSR planowane jest na 29.09.2015), w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdują się na na stronie: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach