Studenci II - V roku: od 12 maja do 29 maja 2015 osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów
bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 14 lipca do 31 lipca 2015
WSZYSCY OBOWIĄZKOWO SKŁADAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW O DOCHODACH ZA ROK 2014
(wykaz dokumentów i wniosek do pobrania znajduje się na stronie: www.dpm.uksw.edu.pl)
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
ul. Wójcickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

29 kwietnia 2015 r. przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau, 40. rocznica powstania Instytutu Studiów nad Rodziną (obecnie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW) oraz 8. rocznica odejścia do wieczności śp. Księdza Arcybiskupa prof. dr hab. Kazimierza Majdańskiego, więźnia Dachau i założyciela Instytutu. 20 lat temu byli więźniowie Dachau uznali, że ośrodek naukowy w Łomiankach jest tym Dziełem Miłosierdzia, którego powołanie ślubowali św. Józefowi w swoim akcie zawierzenia w Dachau. 29 kwietnia został także ustanowiony przez Episkopat Polski Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.     [plakat w załączeniu]

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową z okazji Jubileuszu 71. urodzin Ks. Prof. zw. dra hab. Władysława Majkowskiego.
Uroczystość odbędzie się w sobotę 9 maja 2015 r. na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach, ul. Baczyńskiego 9 o godz. 11.00.

zaproszenie w załączeniu

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach