Uprzejmie informujemy, że egzamin (część pisemna) na nauczyciela metody Rötzera na Wydziale Studiów nad Rodziną odbędzie się 20 czerwca (w najbliższą sobotę) o godz. 9.00 w sali Obrońców Życia. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, proszone są o wpłacenie na konto Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wpisowego w wysokości 30 zł oraz rocznej składki członkowskiej w wysokości 30 zł (bliższe informacje oraz nr konta na stronie www.iner.pl).

Serdecznie zapraszamy studentów na bezpłatne szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych  oraz praktycznych kompetencji pomocnych w realizacji programów profilaktycznych i pracy z osobami narażonymi na uzależnienia behawioralne. [więcej]

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w najbliższą sobotę tj. 20.06.br. studenci będą mieli możliwość podbicia kart obiegowych w następujących  jednostkach:
Biuro Karier - 9 00.-12.00, Kwestura 8.00-15.00, Biblioteka Główna- 10.00-15.00,
inf. o DPM zostanie przekazana później,
z poważaniem, Dział Kształcenia UKSW

Informujemy, że od 10 czerwca będzie dostępna w systemie USOSweb (indywidualne konto studenta) ankieta studencka dotycząca zajęć w semestrze letnim 2014/2015. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o jej wypełnienie. Liczne wypełnienie ankiety przyczyni się do właściwego monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale. Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach