Zapraszam do składania wniosków na październikową transzę konkursową dla Organizacji Studenckich i Doktoranckich o dofinansowanie Prorektora do inicjatyw studenckich i doktoranckich!
Wnioski należy składać do 12.10.2015 r. do godziny 15:00 do Działu Kształcenia (Kampus Dewajtis, pok. 037).
Wnioski można składać również drogą elektroniczną na adres kola@uksw.edu.pl - wniosek musi być wypełniony i zawierać wszystkie podpisy w przeciwnym razie, zostanie uznany za niekompletny i nie będzie rozpatrywany.

Zgodnie z Uchwałą nr 98/2015 Senatu UKSW  z dnia 26 czerwca 2015 r. związanej z art. 68 ust.1 pkt 2-4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadza się na studiach II stopnia zajęcia teoretyczne z wychowania fizycznego 30 godzin. Rejestracja na zajęcia poprzez system USOSweb od 28.09.2015.   

program zajęć

Rozpoczynamy rejestrację na fakultety dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia. Rejestracja potrwa do 10.10.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat WSR dla studentów studiów stacjonarnych od dnia 5.10.2015 r. będzie mieścił się w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w budynku nr 19 w pokoju 1930.
Sprawy studenckie będzie można załatwiać od poniedziałku do piątku w godz 9.00-12.00 oraz 13.00-15.00.

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach