Rejestracja dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych I stopnia (3 letnie) i jednolitych studiów magisterskich.  Lektoratami dla studentów studiów niestacjonarnych zajmują się dziekanaty studiów niestacjonarnych.

Z powodu odejścia do wiecznościśp. prof. JANUSZA ZAŁUSKI Ojca prof. dr hab. Marii Załuskiej wyrazy serdecznego współczucia i zapewnienie o modlitewnej pamięci składa Społeczność Akademicka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
 

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2014/2015 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2014  r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).
 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach