Uprzejmie informujemy, iż w związku z uczestnictwem studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia w konferencji naukowej w dniu 4.11.2014 r. zajęcia z komunikacji interpersonalnej  zostały przełożone na 18.11.2014 r. na godzinę 8.00 celem ich odrobienia.

Studenci i doktoranci, którzy nie pobrali wszystkich świadczeń pomocy materialnej z Kasy UKSW, muszą je odebrać do 31.10.2014 r.

Coraz więcej dzieci i nastolatków ma problem z mądrym korzystaniem z technologii cyfrowych. Dostrzegając te problemy Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki organizuje
4 listopada 2014 roku w godz. 16.30 – 18.30 w Auli Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, w Łomiankach przy ul. Baczyńskiego 9 konferencję metodyczną: [do pobrania plakat]

„DZIECI I MŁODZIEŻ W PONOWOCZESNYM ŚWIECIE. JAK TECHNOLOGIE CYFROWE ZMIENIAJĄ NASZE DZIECI, JAK WPŁYWAJĄ NA ICH ROZWÓJ”.

Wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów i Przyjaciół naszego Wydziału
serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2014/15 na studiach stacjonarnych
w dniu 21 października 2014.

Program w załączeniu

Uwaga! Zajęcia do godz.11.00 oraz od godz. 13.00 odbędą się zgodnie z planem wtorku 4 tygodnia dydaktycznego.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach