W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Rejestracja dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych I stopnia (3 letnie) i jednolitych studiów magisterskich.  Lektoratami dla studentów studiów niestacjonarnych zajmują się dziekanaty studiów niestacjonarnych.

Z powodu odejścia do wiecznościśp. prof. JANUSZA ZAŁUSKI Ojca prof. dr hab. Marii Załuskiej wyrazy serdecznego współczucia i zapewnienie o modlitewnej pamięci składa Społeczność Akademicka Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach