Program studiów

 Program studiów 2017/2018


Studia stacjonarne:
studia I stopnia - licencjackie
studia II stopnia - magisterskie

Studia niestacjonarne:
studia I stopnia - licencjackie
studia II stopnia - magisterskie

Studia podyplomowe:
-  studia podyplomowe - program

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie
- kurs - program