Plan zajęć

Plany zajęć 2017/2018


Studia stacjonarne:

    - plan zajęć semestr zimowy
    - plan zajęć semestr letni
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych oraz seminaria dyplomowe I i II stopnia studia stacjonarne 

Opiekunowie: 
- I rok studia I i II stopnia - opiekun: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
- II rok studia I i II stopnia - opiekun: ks. dr Józef Młyński
- III rok studia I stopnia - opiekun: ks. dr Dariusz Tułowiecki

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk - dr Agnieszka Regulska

 • 7 IX czwartek godz. 12.00-13.00 s. 1902, bud. 19
 • 20 IX środa godz. 13.30-14.30 s. 1503, bud. 15
 • 26 IX wtorek godz. 12.00-13.00 s. 1902, bud. 19

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością - dr Agnieszka Regulska przyjmuje interesantów
w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 15 (Wydział Nauk Pedagogicznych), w pokoju 1503 (parter)
w następujących dniach:

 • środy: 13.15 – 14.45 (studenci i doktoranci studiów stacjonarnych),
 • niedziele: 13.00 – 14.30 (studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych).

UWAGA! Dyżury niedzielne odbywają się tylko w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Tel.: 22 569 97 14 (tylko w trakcie dyżurów), e-mail: a.regulska@uksw.edu.pl

Studia niestacjonarne

 • plan zajęć studia I i II stopnia 
 • plan zajęć studia I i II stopnia 
 • Terminy zajęć na studiach I stopnia: 21-22.X; 18-19.XI; 9-10.XII.2017; 20-21.I.2018; 17-18.II; 10-11.III; 7-8.IV; 21-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI. 2018.
 • Terminy zajęć na studiach II stopnia: 21-22.X; 17-19.XI; 9-10.XII.2017; 19-21.I.2018; 17-18.II; 10-11.III; 7-8.IV; 20-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI.2018.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla świeckich

 • plan zajęć   
 • Terminy zajęć: 21-22.X; 18-19.XI; 9-10.XII.2017; 20-21.I.2018; 17-18.II.; 10-11.III; 21-22.IV; 12-13.V; 26-27.V.2018.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób duchownych

 • plan zajęć   
 • Terminy zajęć: 25-26.X; 15-16.XI; 29-30.XI.2017; 24-25.I.2018; 21-22.II; 7-8.III; 11-12.IV; 23-24.V; 13-14.VI.2018.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

 • plan zajęć
 • Terminy zajęć:
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach