Kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki na rok 2017/2018

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia: 21-22.X; 18-19.XI; 9-10.XII.2017; 20-21.I.2018; 17-18.II; 10-11.III; 7-8.IV; 21-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI.2018.

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia: 21-22.X; 17-19.XI; 9-10.XII.2017; 19-21.I.2018; 17-18.II; 10-11.III; 7-8.IV; 20-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI.2018.

Terminy zajęć w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie dla świeckich: 21-22.X; 18-19.XI; 9-10.XII.2017; 20-21.I.2018; 17-18.II; 10-11.III; 21-22.IV; 12-13.V; 26-27.V; 16-17.VI.2018.

Planowane terminy zajęć w Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie dla duchownych: 15-16.XI; 29-30.XI.2017; 24-25.I.2018; 21-22.II; 7-8.III; 11-12.IV; 23-24.V; 13-14.VI.2018.

Terminy Rad Wydziału: 26.IX; 17.X; 21.XI; 12.XII; 23.I.2018; 20.II; 13.III; 17.IV; 15.V; 19.VI.2018.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach