NAUKA I ROZWÓJ

Wydział prowadzi działalność naukową, uwzględniającą najnowsze standardy i inspirację chrześcijańską. We współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami promuje te zakresy poszukiwań badawczych, które przyczyniają się do rozwoju teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych. Poza tym proponuje różne formy partycypowania w aktywności naukowej, takie jak wykłady otwarte, konferencje, uczestnictwo w realizacji grantów badawczych.

Komisja Wydziału Studiów nad Rodziną w składzie:
ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (Przewodniczący)
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (nieobecny w dniu posiedzenia Komisji),
ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW,
dr Bożena Bassa (nieobecna w dniu posiedzenia Komisji),
dr Marek Kulesza,
Ks. dr Dariusz Tułowiecki,
mgr Maria Cerba,
na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. podzieliła przyznane przez MNiSzW środki w wysokości 86 530,00 zł na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2017 na projekty badawcze pracowników.

Komisja Wydziału Studiów nad Rodziną w składzie:
ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (Przewodniczący)
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko,
ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW,
dr Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW (nieobecna w dniu posiedzenia Komisji),
dr Bożena Bassa,
dr Marek Kulesza,
dr Andrzej Mazan (nieobecny w dniu posiedzenia Komisji),
mgr Maria Cerba,
na posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r. podzieliła przyznane przez MNiSzW środki w wysokości 81 960,00 zł na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2016 na projekty badawcze pracowników.

Komisja Wydziału Studiów nad Rodziną w składzie:
ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (Przewodniczący; nieobecny w dniu posiedzenia Komisji)
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (nieobecny w dniu posiedzenia Komisji),
dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW,
ks. dr hab. Stanisław Biały,
dr Bożena Bassa,
dr Marek Kulesza,
dr Andrzej Mazan,
mgr Maria Cerba,
na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. podzieliła przyznane przez MNiSzW środki w wysokości 55 315,38 zł na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2015 na projekty badawcze pracowników.

DECYZJA nr 1/2016 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych do dyspozycji Wydziału Studiów nad Rodziną na dofinansowanie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju uczelni

ZAŁĄCZNIK do decyzji