Uchwałą z dnia 30 marca 2013 roku Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zarządza wybory do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zapraszamy na wyjazd pielgrzymkowy do Częstochowy 19-20.04. na 77 ogólnopolską pielgrzymkę akademicka  gdzie będziemy reprezentować UKSW wraz z sztandarem. Wyjeżdżamy autokarem w piątek godz. 15.00 - metro Młociny, powrót w sobotę ok. 23.00, trzeba zabrać śpiwór i 60 zł.Program na stronie internetowej www.da.uksw.edu.pl zapisy aga.kowalska93@gmial.com

Gratulujemy trzem studentkom naszego Wydziału, które w wyniku rekrutacji do Programu ERASMUS zostały zakwalifikowane do realizacji części studiów za granicą w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2013/2014.

Zapraszamy na konferencję: Kompetencje absolwentów szkół wyższych, a wyzwania rynku pracy.
Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2013 od godz. 12 do 16 w auli Schumana w Auditorium Maximum.
Organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów UKSW.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach