Problematyka społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin jest obszarem interesującym zarówno teoretyków, badaczy, jak i praktyków zajmujących się bezpośrednimi formami wspierania osadzonych oraz ich rodziny. Zapraszamy do udziału w konferencji kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką konferencji. W dyskusji nad proponowanymi tematami będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki. Zamierzeniem konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce.

plakat

 

W dniu 21 stycznia o godzinie 12.00 w Kaplicy UKSW na kampusie przy ul. Wóycickiego była celebrowana Msza św. za śp. Bp. Stanisława Stefanka. Przewodniczył ks. prof. dr hab. Adam Skreczko. Koncelebrowali księża pracujący na Wydziale Studiów nad Rodziną. Wspólnota wydziałowa otoczyła pamięcią modlitewną swego dawnego Dyrektora. Niech odpoczywa w pokoju.

 

Szanowni Studenci,

Ze względu na  na  posiedzenie Senackiej Komisji ds. mienia i finansów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dyżur ks. Prodziekana ds. studenckich ks. prof. UKSW dr. hab. Andrzeja Jacka Najdy w dniu 22.01.2020 odbędzie się w godz. 14.45-15.45.  

 
 
Dnia 17 stycznia,  w Szpitalu w Lublinie odszedł do Domu Ojca bp Stanisław Stefanek TChr, biskup łomżyński w latach 1996-2011, wieloletni pracownik i dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW (1993-2008). Miał 84 lata.
 
Biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959 w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Pracował jako duszpasterz w Stargardzie Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu i wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego. 4 lipca 1980 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. 
 
Od 1972 r. był nauczycielem akademickim w ATK a następnie UKSW w Warszawie, prowadził zajęcia z zakresu teologii biblijnej, małżeństwa i rodziny. Przez ponad 30 lat związany był z Instytutem Studiów nad Rodziną w Łomiankach, w latach 1993-2008 był dyrektorem tej placówki.
 
Dnia 26 października 1996 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej. Odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11 listopada 2011 zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny i przeszedł na emeryturę. 
 
Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 23 stycznia. O godz. 9.00 nastąpi wystawienie ciała w katedrze. O godz. 11.00 celebrowana będzie Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.
 
Biskupa Stanisława wspominamy jako wspaniałego wykładowcę, człowieka optymistycznego, wielkiego obrońcę tradycyjnych wartości a szczególnie jako promotora życia, rodziny i małżeństwa. Na długo zapamiętamy jego posługę pośród nas.
 
Śp. Biskupa Stanisława Stefanka polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy o modlitwę za spokój jego duszy.
 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
 
Szanowni Państwo,
 
Organizatorzy Konferencji Naukowej pt. "Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym" zapraszają do udziału w konferencji w dn.10.01.2020 r. (piątek). 
 
Miejsce konferencji: 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie,
ul. Chodakowska 19/31, Aula 214 im. Prof. T Tomaszewskiego.
 
 

   

Kardynał Stefan Wyszyński pisał:„Z jaką troskliwością w tej betlejemskiej kolebie układał Bóg swojego Syna. Otaczał Go najlepszymi sercami ludzkimi. Posadził przy żłóbku dziecięcia betlejemskiego Matkę-Dziewicę, a obok Niej świętego  Józefa-Pracownika, zwołał aniołów i lud pasterski, za gwiazdą przewodnią – sprowadził mędrców świata. Wszyscy podziwiamy, jak Bóg jest ojcowski, rodzinny, jak bardzo liczy się z nami, jak mądrze zespala swoje wielkie plany z ludzkimi tęsknotami. Właśnie dlatego Boże Narodzenie jest wybitnie rodzinną uroczystością. Boża rodzina jest wzorem dla rodziny ludzkiej, rodzi i umacnia nowe obyczaje, wskazuje, jak każda ludzka rodzina może być Bogiem silna i radosna.

 

Przesyłamy życzenia pełnych pokoju  Świąt Narodzenia Pańskiego 2019, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku 2020.

Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Ks. prof. UKSW  dr hab. Andrzej Najda

 

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

Narodzenie Pańskie 2019

dziękuje  studentom Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW  za obecność na Dniu Pracodawcy UKSW , który odbył się w czwartek 28 listopada br. Mam  nadzieję, że stworzyliśmy fajną atmosferę do poszukiwania wymarzonego zawodu.

Już teraz zapraszam na kolejną edycję. Na bieżąco będę informować o szczegółach na naszej stronie.

W imieniu zespołu Biura Karier

mgr Michał Stańczuk

zdjęcia

 

Rady Rodziców to ważni członkowie szkolnej społeczności. Ich przedstawiciele, a także dyrektorzy i osoby zaangażowane w rozwijanie działalności oświatowej, spotkają się 7 grudnia 2019r na IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Spotkanie organizowane jest przez Fundację Rodzice Szkole oraz Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja będzie prowadzona przez ekspertów i wieloletnich członków rad rodziców, którzy będą rozmawiali na temat prawa oświatowego. – Obecne regulacje powinny zostać znowelizowane. Trzeba je dostosować do potrzeb współczesnych metod wychowywania, które uwzględniają opinie rodziców jako pierwszych, najważniejszych wychowawców swoich dzieci oraz precyzyjnie określić status rad rodziców, których rola powinna być uporządkowana prawnie. Nasza Fundacja przygotowała trzy projekty nowelizacji prawa oświatowego– mówi Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, która od lat wspiera rodziców w angażowaniu się w funkcjonowanie szkół.

Podczas Konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny, dotyczący finansów rad rodziców. Jest to temat budzący bardzo duże zainteresowanie ale często pełen niejasności. Prelegenci pomogą uporać się z trudnościami i omówią najczęstsze wyzwania stojące przed radą rodziców. – Nie można sprowadzać finansów rady rodziców jedynie do zrzutki na kwiaty dla nauczycieli na koniec roku szkolnego. Rodzice w szkole mogą o wiele więcej – mogą prowadzić realną politykę finansową na bieżące potrzeby szkoły i uczniów – zaznacza Wojciech Starzyński.

W czasie spotkania zostaną również podsumowane dwa projekty realizowane przez Fundację „Rodzice Szkole” w latach 2018-2019, związane z działalnością rad rodziców: Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa oraz Akademia Finansowa Rad Rodziców. W obu uczestniczyły liczne rady rodziców z całej Polski, których przedstawiciele spotykali się na szkoleniach i konferencjach w całym kraju.

Konferencja odbędzie się 7.12.2019 r na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie rady rodziców.pl lub po kliknięciu w link: https://forms.gle/i5Bpy591gcThzVgk9. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Gorąco zapraszamy na to bardzo ważne dla przyszłości polskiej szkoły spotkanie.

program

 

Szanowni Studenci,

Informujemy, że nastąpiła zmiana godziny dyżuru Prodziekana ds. studenckich Ks.prof. UKSW dr hab. Andrzeja Najdy. Od dnia 27.11.2019 dyżur został przeniesiny z godz. 10:30-11:30 na środę godz. 12:00-13:00. pok. 208

Szanowni Studenci,

Dyżur Prodziekana ds. studenckich Ks. dr hab. Andrzeja Najdy, prof. UKSW zostaje przeniesiony z dnia 20.11.2019 z godziny 10:30-11:30 b.23 p. 208 na dzień 22.11.2019 r godzina 10:00 – 11:00 b.23 p. 208.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach