Mgr Katarzyna Kwiatkowska przekłada najbliższy dyżur z poniedziałku 13 maja na piątek 17 maja, godz. 9.45 do 10.30, bud. 19 s. 1902.

 

 

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzliwości w bardzo bolesnych dla mnie chwilach, dzieląc mój smutek, pocieszając słowem i dodając otuchy. Dziękuję za wszystkie modlitwy a także za przybycie na uroczystość pogrzebową mojego taty Stanisława Ozorowskiego.

Ks. prof. Mieczysław Ozorowski

Dziekan WSR 

 

Społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW składa szczere wyrazy współczucia Ks. Dziekanowi Prof.  Mieczysławowi Ozorowskiemu z powodu śmierci taty Stanisława. Nie jest nam łatwo znaleźć słowa pocieszenia, dlatego prosimy o przyjęcie wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy również o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia

Kolegium dziekańskie wraz cała wspólnotą Wydziału

 

Informujemy, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Wasilkowie w parafii Matki Bożej Miłosierdzia.

Na Wydziale Studiów nad Rodziną powstanie Akademickie Centrum Rodziny. List intencyjny w tej sprawie podpisał Rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie.

Umowa dotyczy współpracy Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW z Samorządem Województwa Mazowieckiego (Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej). Celem wspólnego działania obu instytucji będzie profesjonalizacja kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim.

Przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW powstanie także Akademickie Centrum Rodziny, którego zadaniem będzie prowadzenie badań naukowych, działalność dydaktyczna, a także aktywność doradcza i ekspercka.

 

Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dziś dzień nastał, 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. 

Radujcie się więc i z ufnością patrzcie
w przyszłość.

 

Niech Zmartwychwstały Pan napełnia nas swoim błogosławieństwem, radością i pokojem. Niech zsyła na Nas łaski i wnosi szczęście do Naszego rodzinnego życia.

życzy Kolegium Dziekańskie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

ks. prof. dr. hab. Mieczysław Ozorowski

ks. prof. dr hab. Andrzej Najda

 
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Wydział Studiów nad Rodziną
Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa 
oraz 
Katedra Antropologii i Bioetyki

zapraszają studentów i doktorantów do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

„Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.” 

Konferencja odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. (środa) na terenie kampusu uniwersyteckiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w godzinach 11.00-16.00. Adres: ul. Wóycickiego 1/3 budynek 23 (sala 201), 01-938 Warszawa. 

Formularze zgłoszeniowe należy kierować na adres: rewolucja.seksualna2018@gmail.com do dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 
 
 

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY

W OPIECE PALIATYWNEJ

organizowane przez Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów

pod honorowym patronatem Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Kardynała

Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa,

tel. 22-6796848, e-mail: wolontariat@hospicjum-domowe.waw.pl

Kierownictwo szkolenia: Michał Graczyk, Ewa Głodowska, Renata Górska, Anna Kurowicka

PROGRAM

PLAKAT

Społeczność Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW składa szczere wyrazy współczucia Pani doktor Agnieszce Regulskiej z powodu śmierci jej Mamy Kazimiery. Trudno jest nam znaleźć słowa pocieszenia, dlatego prosimy o przyjęcie wyrazów wsparcia i otuchy. Zapewniamy również o pamięci modlitewnej, ponieważ wiara w zmartwychwstanie daje nam niewzruszoną nadzieję na życie wieczne.

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia

Ks. prof. dr hab Mieczysław Ozorowski

Ks. prof UKSW dr hab. Andrzej Najda

 

       

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach