Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana WSR UKSW nr 2/2020 z dn. 12.03.2020 r. w sprawie organizacji zajęć w formie elektronicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV - 2.

Szczegółowe instrukcje zostały przekazane pracownikom drogą mailową.

Zarządzenie w formie pliku PDF.

 

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rektor UKSW postanawia, co następuje: 
 • odwołuje się wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wyjazdy służbowe krajowe ogranicza się do bezwzględnie koniecznych;
 • wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie gości zagranicznych;
 • studenci zakwaterowani w domach studenckich bezwzględnie dostosowują się do zarządzeń administracji właściwego obiektu;
 • odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych i kursów i zobowiązuje się nauczycieli akademickich do udostępnienia materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, a w szczególności z wykorzystaniem platformy Moodle;
 • zawiesza się zajęcia wychowania fizycznego;
 • dopuszcza się prowadzenie seminariów dyplomowych, dla studentów ostatniego roku studiów, za obopólną zgodą promotora i studenta z zachowaniem wszelkich środków ostrożności;
 • zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną UKSW i biblioteki wydziałowe.

W sobotę, 7.03.2020, odbyło się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego seminarium eksperckie w ramach międzynarodowego projektu Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych. W spotkaniu uczestniczyli jako eksperci – przedstawiciele UKSW – ks. Prof. Ryszard Czekalski, ks. Dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (kierownik projektu), oraz dr Marek Kulesza, ekspert zewnętrzny, biorący udział w przygotowaniu wzorcowej formuły coachingowego wsparcia procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych – mgr inż. Andrzej Hejduk, a także coachowie i superwizorzy zaangażowani w testowe wdrożenie wypracowanych rozwiązań w firmach rodzinnych.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
 
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak i Fundacja Narodowego Dnia Życia mają zaszczyt zaprosić na VI Narodowy Kongres Rodziny pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Kongres odbędzie się w dniach 24-25 marca 2020 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wszelkie szczegóły organizacyjne, w tym zasady rejestracji (z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o formalne zgłoszenie swojego uczestnictwa) i program Kongresu dostępne są stronie www.kongresrodziny.pl oraz w załączonym zaproszeniu.
 
Hasło tegorocznego VI Narodowego Kongresu Rodziny brzmi: ,,Nasze rodziny, nasze dzieci, nasza przyszłość'' - to przypominanie prawd nieuświadomionych, że rodzina to miejsce kształtowania wrażliwości, troski, życzliwości, odpowiedzialności, odwagi, męstwa, aktywności i wielu innych cnót i postaw, które przekazywane z pokolenia na pokolenie tworzą silną społeczność wolnych, szczęśliwych i odpowiedzialnych Polaków - silny Naród.
 
Organizatorzy serdecznie zapraszają.
 
 
Szanowni Państwo, 
Ośrodek Hospicjum Domowe w Warszawie zaprasza na bezpłatne Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy w opiece paliatywnej organizowane pod patronatem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.
 
Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy 28-29.03 oraz 18.04.2020.
 
Informacje szczegółowe:
UKSW rozpoczyna testowanie aplikacji "EDU STAŻ - mobilna aplikacja stażowa" przeznaczonej dla studentów poszukujących praktyk, staży czy pracy zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do efektywnych form rozwoju kompetencji zawodowych dla osób dorosłych poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu IT i mobilnej aplikacji stażowej z wykorzystaniem doświadczeń partnera zagranicznego z Niemiec. 
 
Wszystkich chętnych do sprawdzenia aplikacji i skorzystania z jej możliwości, zachęcamy do zgłoszenia się do koordynatora działania mgr. Michała Stańczuka i rejestracji w systemie.  Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem e- mail: m.stanczuk@uksw.edu.pl
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aula Schumana w bud. 21, odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin". Chętnych zapraszamy do udziału w Konferencji.

Program konferencji dostępny po kliknięciu w link

W związku z prowadzonym przez Biuro Karier UKSW projektem „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” skierowanym dla studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków dostępnych na UKSW, informujemy o przedmiotach ogólnouczelnianych prowadzonych w formie warsztatów połączonych z diagnozą kompetencji i pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. 

Tematy do wyboru:

 • ABC własnego biznesu (czwartki od 12 marca)
 • Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (wtorki od 10 marca)
 • Negocjacje i savoir vivre w biznesie (środy od 11 marca)
 • Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian (poniedziałki od 9 marca)
 • Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów (piątki, od 27 marca, wyjątkowo pierwsze zajęcia odbędą się w poniedziałek 2 marca)

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty będą realizowane na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 - 4 pkt ECTS. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapisów i regulaminu uczestnictwa dostępne są na stronie www.bk@uksw.edu.pl.

W dniu 31 stycznia oraz 20 lutego o godz. 14.00 w Sali 322, bud 23 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

BIURO KARIER
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach