Aktualności dla Studentów

Szanowni Studenci,

W przypadku złożenia pracy dyplomowej (z całą wymaganą dokumentacją i zamkniętą obiegówką) we właściwym dziekanacie do 14 czerwca br., egzaminy dyplomowe odbędą się w dniach 30 czerwca oraz 07 lipca dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

❗️❗️Razem z Biurem ds. osób z niepełnoprawnością UKSW (https://bon.uksw.edu.pl/) Samorząd Studencki  wychodzi naprzeciw nadchodzącej sesji. Przygotowaliśmy dla Was szkolenie, na którym dowiecie się, jak efektywnie się uczyć i radzić sobie ze stresem przed zaliczeniami❗️❗️❗️

*Link pojawi się wkrótce

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęćw roku akademickim 2022/2023 przypominamy, że sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych trwa od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r., a sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych odbywa się wg planów zajęć st. niestacjonarnych.

Harmonogram zaliczeń i egzaminów Semestr zimowy 2022/2023 pobierz PDF 

Zapraszamy do udziału w castingu do sesji zdjęciowej UKSW.
Link do formularza www.uksw.edu.pl/casting

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2022/2023, ustala się, że w dniu 09.11.2022 r. (środa)- zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu piątkowego.

Szanowni Studenci,

Informujemy, że od 21.10.2022 r., do najbliższego wtorku tj. 25.10.2022 r., do godz. 12 uruchomiona zostanie dodatkowa tura rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane w ramach programu POWER.

Od 1 do 15 października można składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Uwaga, wnioski składamy elektronicznie.

W zbliżającym roku akademickim wnioski składane są drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu ZSUN/OSF. W UKSW proces składania wniosków dla studentów wspiera Centrum Wsparcia Studenta. Aby otrzymać dane do zarządzania kontem w systemie, prosimy zgłosić się do pani Katarzyny Mikołajczyk, koordynatora procesu składania wniosków do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (k.mikolajczyk@uksw.edu.pl)

Jak wygląda proces składania wniosków czytaj dalej ...

Szanowni Państwo,

stosownie do brzmienia § 1 ust. 5a. Zarządzenia Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023 oraz  Zarządzeniem Nr 60/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023, Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023 mogą wnioskować o zmianę warunków umowy w zakresie wyliczenia opłat za usługi edukacyjne poprzez aneksowanie wcześniej zawartej umowy na podstawie pisemnego oświadczenia - wzór

Oświadczenie można składać w dziekanacie do dnia 30 września 2022 r. 

Pobierz Oświadczenie pdf >>

Umowa została przez Państwa zatwierdzona w systemie USOS i znajduje się na Państwa indywidualnych kontach (data zawarcia umowy to data zatwierdzenie przesz Państwa dokumentu w systemie, natomiast nr umowy to numer albumu.)

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach