Aktualności dla Studentów

Szanowni Studenci,

Student kierunku Nauki o rodzinie Wydziału Studiów nad Rodzina realizując program studiów musi uzyskać odpowiednią ilość punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych;

Studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów I stopnia – 8 punktów ECTS

Studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów II stopnia – 5 punktów ECTS

W roku 2022/23 oferta ogunów jest bogata [zajęcia Biura Karier z kompetencji miękkich, zajęcia z projektu wpisujące się w cele Zrównoważonego Rozwoju, zajęcia z ofert wydziałowych] ze zróżnicowanym rodzajem rejestracji ["kto-pierwszy-ten-lepszy oraz "rankingowa"], dlatego rejestracja „ogunowa” planowana jest w formie ciągłej przez ponad dwa tygodnie, a przedmioty w ofercie będą co i rusz dodawane, i aktualizowane.

Rejestracja będzie ograniczona do dwóch przedmiotów na semestr.

Możliwość rejestracji będą mieli tylko studenci rozliczeni.

W semestrze letnim oferta będzie aktualizowana.

Rejestracja na oguny będzie uruchomiona 22.09.2022 i potrwa do 7.10.2022 z przedłużeniem rejestracji na oguny w ramach projektu POWR do 14.10.2022."

Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk określonych w programie studiów dla danego okresu nauki. Program studiów jest dostępny na stronie Wydziałowej WSR studenci – program studiów.

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy w pierwszym terminie lub w terminie sesji poprawkowej zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie, czy wszystkie oceny i zaliczenia wpisane są do systemu USOSweb. Po weryfikacji swoich ocen Student podpina przedmioty i zgłasza program do rozliczenia roku akademickiego 2021/2022.

Instrukcja zgłaszania programu do rozliczenia w systemie USOSweb:

1. Logowanie do systemu USOSweb
2. Zakładka : Dla studentów
3. Zaliczenia etapów
4. Kliknięcie ikony ZGŁOŚ PROGRAM DO ROZLICZENIA

Po rozliczeniu roku akademickiego 2021/2022 i uzyskaniu wpisu w systemie USOS na rok wyższy studenci uzyskują możliwość rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane i przedmioty do wyboru w ramach programu studiów na kolejny rok akademicki.

Studenci, którzy będą ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub o powtarzanie roku oprócz zgłoszenia programu do rozliczenia w systemie USOSweb, zobowiązani są do złożenia odpowiedniego podania w Dziekanacie WSR.

Wzory podań znajdą Państwo na stronie Wydziałowej – Studenci – Wzory druków i podań https://wsr.uksw.edu.pl/node/1126 

Biuro Karier UKSW zaprasza na spotkanie on-line (MsTeams), 15 września o godz. 14:00 w związku z bezpłatnymi zajęciami organizowanymi w ramach projektu europejskiego "Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” (szczegóły https://bk.uksw.edu.pl/node/55).

Na spotkaniu przekażemy Państwu co zrobić aby wziąć udział w darmowych zajęciach oraz                          w profesjonalnych konsultacjach z Doradcą Zawodowym.

Zakres tematyczny zajęć:

  • ABC własnego biznesu (CSDZ-ABK-ABC),
  • Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (CSDZ-ABK-BWM),
  • Negocjacje i savoir vivre w biznesie (CSDZ-ABK-NSV),
  • Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian (CSDZ-ABK-ZCZ),
  • Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów (CSDZ-ABK-KKP).

Zapoznamy Państwa również z korzyściami wynikających z uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach (między innymi z możliwością zdobycia punktów ECTS).

Spotkanie dedykowane jest studentom ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Link do spotkania na MsTeams zostanie przesłany Państwu pocztą elektroniczną.

Szanowni Studenci,

Terminy obron prac dyplomowych w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Nauki o Rodzinie.

09-10.09.2022 r., studenci I stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci, którzy obronili pracę dyplomową I stopnia, zapraszamy do rejestracji na II stopień. Więcej szczegółów link:  https://wsr.uksw.edu.pl/node/1

05.10.2022 r., studenci II stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2022r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r. – zał. 20

Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ul. Wóycickiego 1/3  01-938 Warszawa

Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Studenci UKSW mogą już korzystać z mLegitymacji.

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją zostały umieszczona na stronie CSI

 https://csi.uksw.edu.pl/dla-studentow/mobilna-aplikacja-usos

Od 1 do 14 czerwca wszyscy studenci naszego Uniwersytetu mogą ocenić jakość prowadzonych zajęć w systemie USOSweb. Opinia o sposobie prowadzenia wykładów i ćwiczeń oraz wykładowcach ma realny wpływ na podnoszenie jakości kształcenia w przyszłym roku akademickim. Aby dokładnie wyrazić swoją opinię studenci odpowiadają na pytania zamknięte oraz otwarte, w których szczegółowo oceniają zajęcia. Ankiety są dostępne na stronie: https://usosweb.uksw.edu.pl
 
Ankiety są w pełni anonimowe – dane o tożsamości osób, które wypełniają ankietę oddzielone są od informacji, jakich odpowiedzi udzielili. Wykładowca nie ma informacji, kto i w jaki sposób oceniał prowadzone przez niego zajęcia. Otrzymuje tylko wgląd w ocenę zbiorczą na swoim profilu w USOSweb wraz z listą wystawionych komentarzy.
Tegoroczne badania zakończą się przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Wyniki będą dostępne we wrześniu, po zakończeniu sesji poprawkowej.
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r.  w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2021/2022.
§ 1.Ustala się następujący harmonogram zajęć w roku akademickim 2021/2022:
SEMESTR LETNI
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 17-30 czerwca 2022 r.
Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych wg planów, nie dłużej niż do 3 lipca 2022r. Sesja poprawkowa semestru letniego 5-21 września 2022 r.

SEMSTR LETNI 2021/2022

STUDIA STACJONARNE - LIC i  MGR >>

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA – LIC >>

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA – MGR >

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach