Aktualności dla Studentów

Zapraszamy do udziału w II Tygodniu Jakości Kształcenia w UKSW (18-22 października 2021 r.).
Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych oraz on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się PROGRAMEM.
 
Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami.
Oferta TJK skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz studentów i doktorantów.
 
Zapisy prowadzone są zgodnie z kolejnością poprzez formularz rejestracyjny:
Szanowni Państwo Studenci (studiów II stopnia),
Uprzejmie informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja na przedmioty ogólnouczelniane w grupie UKSW-PO-H2 (obszar nauk humanistycznych studia II stopnia). W semestrze zimowym jest jeszcze możliwość zapisania się na przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych:
  1. Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy
  2. Dzieje kościołów reformowanych
  3. Europa południowo-wschodnia
  4. Polscy królowie elekcyjni
Rejestracja potrwa do piątku 22 października.
Informuje, że od dn. 12.10.2021 r. w Dziekanacie WSR (s. 215, bud. 23) w godzinach pracy dla studentów:
  • studenci posiadający legitymację studencką mogą przedłużyć jej ważność,
  • studenci 1 roku studiów I i II stopnia mogą odbierać swoje legitymacje.

Działasz w Kole Naukowym, prowadzisz badania, przygotowujesz pierwsze publikacje naukowe lub dopiero zaczynasz swoją przygodę naukową? Weź udział w Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych! Sesja to możliwość: prezentacji wyników badań prowadzonych w Studenckich Kołach Naukowych; zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych; wymiany poglądów i doświadczeń; poznania ludzi z podobnymi zainteresowaniami z innych uczelni. Tegoroczna Sesja odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2021 roku i będzie: w pełni on-line (z wykorzystaniem Zoom, MS Teams), całkowicie bezpłatna dla wszystkich uczestników uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne online oraz gadżety (w liczbie nie mniejszej niż dla 300 osób), autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody. Rejestracja i przesyłanie streszczeń do 31.10.2021 roku, Szczegóły dotyczące Sesji dostępne są na stronie ZUT Zarejestruj się na Sesję do 31.10.2021 roku poprzez https://app.becas-santander.com/pl/program/vii_osskn

Przypominamy studentom cudzoziemcom o konieczności ukończenia przedmiotu ‘język polski akademicki’ oraz ‘lektoratu z języka polskiego’.

Rejestracja na wyżej wymienione przedmioty trwa do 30.10.2021 do godziny 23:45.

Szanowni Państwo,
w dniu 27 września 2021 r. o godzinie 12:00 rusza rejestracja na przedmiot „Kultura i techniki studiowania”, który jest obowiązkowy dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich.

Forma, charakter i warunki nauczania zostały określone w zarządzeniu rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, które zostało opublikowane w Monitorze UKSW.

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora UKSW z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 - pełna treść.

18 września 2021 r. (sobota) 
20 września 2021 r. (poniedziałek)
21 września 2021 r. (wtorek)
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach