Aktualności dla Studentów

Biuro Karier zaprasza studentów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na przedmioty ogólnouczelniane w formie warsztatów z tematyki cenionej na rynku pracy:

Grafik_ABK.jpg.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szkolenia będą realizowane w ramach projektu europejskiego „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” na zasadach fakultatywnych przedmiotów ogólnouczelnianych z możliwością uzyskania 3 - 4 pkt ECTS. Zapisy ruszają 12 lutego do 22 lutego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie http://bk.uksw.edu.pl/node/2474

Terminy egzaminów w semestrze zimowym 2020/2021

STUDIA STACJONARNE - TERMINY EGZAMINÓW SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

studia I stopnia I rok     studia I stopnia II rok    studia I stopnia III rok

studia II stopnia I rok    studia II stopnia II rok

STUDIA NIESTACJONARNE - TERMINY EGZAMINÓW SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

studia I stopnia            studia II stopnia 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH >> zasady zaliczenia Egzamin Centralny z Jezyka Nowożytnego

         STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO >> zasady zaliczenia

Od 30 listopada do 22 grudnia zajęcia dydaktyczne na UKSW będą prowadzone na odległość w trybie synchronicznym. Tradycyjna forma zajęć dopuszczona jest wyłącznie na Wydziale Medycznym.

Drodzy Studenci, 

uprzejmie informujemy, że od 16.11.2020 r. zostaną udostępnione pracownie komputerowe na potrzeby nauki zdalnej dla Studentów:

  • w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 - pracownia 033 (Budynek Auditorium Maximum);
  • w kampusie przy ul. Dewajtis 5 - pracownia 118 (Nowy Gmach).

Liczba miejsc w ww. pracowniach komputerowych jest ograniczona. Każda osoba korzystająca z pracowni komputerowej powinna zapoznać się z „Regulaminem korzystania z pracowni komputerowej przez Studentów podczas nauki zdalnej na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” [PDF].

 

Dyżury pracowników Wydziału Studiów nad Rodziną w semestrze zimowym 2020-2021 odbywają się w tym semestrze w formie zdalnej. Plik z terminami oraz linkami do dyżurów.

 

internetkomunikacjaminiOd 16 października do 29 listopada wszystkie zajęcia dydaktyczne na UKSW są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym.

Opublikowane w Monitorze UKSW Zarządzenie Rektora nr 66/2020 zostało wprowadzona w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ksiądz Rektor zdecydował, że wszystkie zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie w trybie synchronicznym. Oznacza to,  że podczas zajęć studenci i nauczyciele akademiccy muszą być jednocześnie w tym samym czasie dostępni online.

Zobacz Zarządzenie w Monitorze

Szanowni Studenci,

tegoroczna sytuacja z ofertą zajęć ogólnouczelnianych jest trudniejsza ze względów technicznych.

Zdajemy sobie sprawę, że oferta była nie dość duża i a dodatkowo bardzo dynamiczna.

Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom, uspokajamy - oferta przedmiotów będzie poszerzana, zarówno na semestr zimowy, jak i letni.

Odpowiadamy także na najczęstsze pytania:

  • Jeśli nie uda Wam się zapisać na żaden ogun w tym semestrze, jest jeszcze drugi semestr.
  • Jeśli rezygnujecie z danego przedmiotu i jest on nadal w danej rejestracji, to wystarczy kliknąć ponownie „koszyk”, jeśli przeszedł do innej rejestracji lub rejestracja się zakończyła, to należy napisać prośbę o wyrejestrowanie do swojego dziekanatu mejlowo.
  • Jeśli jesteście na ostatnim roku, jako ogun można Wam zaliczyć przedmioty z umiejętności miękkich oferowanych w ramach rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane w ramach projektu ABK.
  • Jeśli zniknął z rejestracji przedmiot, to albo rejestracja została zamknięta albo przedmiot został przeniesiony do kolejnej rejestracji, dostępnej dla innych studentów.

Studentki i Studenci

Wydziału Studiów nad Rodziną

Zajęcia na studiach stacjonarnych  I i II stopnia  kierunku nauki o rodzinie 

rozpoczynają się od dnia 5 października 2020 r.

 

Dzień organizacyjny 
 
dla studentów I roku
studia stacjonarne 1 stopnia (licencjackie) i 2 stopnia (magisterskie)
 
30 września 2020 roku
 
godz. 10.00 bud. 23, sala 106
- Powitanie studentów I roku – Dziekan WSR ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda
- Informacje dotyczące studiów na kierunku nauki o rodzinie – Prodziekan WSR prof. UKSW dr hab. Agnieszka Regulska
- Informacje Pełnomocnika ds. praktyk – Dr Katarzyna Stankiewicz
- Informacje opiekunów roku 
- Przedstawienie kadry naukowo-dydaktycznej WSR
- Ślubowanie studentów I roku
 
godz. 11.00 bud. 23, sala 106
- Szkolenie dotyczące praw i obowiązków studenta - Samorząd Studentów UKSW
- Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Studentów WSR
 
godz. 12:30 bud. 23, sala 106
- Szkolenie BHP (obowiązkowe - warunek rozpoczęcia studiów)
 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach