Przejdź do treści

Konferencje

2015/2016

w roku akademickim 2015/16 odbyło się 11 konferencji naukowych, w tym 5 międzynarodowych, 1 odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie. Ponadto WSR był współorganizatorem I Międzynarodowego Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej (13-14.05.2016):

 • Sympozjum Naukowe Rodzina podstawowe dobro ludzkości inaugurujące nowy rok akademicki na studiach niestacjonarnych WSR połączone z wręczeniem księgi pamiątkowej dla ks. dr Władysława Szewczyka (19-10-2015);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie Rodzina: miłość, małżeństwo, odpowiedzialność. Refleksja nad nauczaniem ks. prof. Jerzego Bajdy(14-11-2015);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła IIWsparcie rodziny w obszarze pomocy społecznej jako zadanie i powinność (18-11-2015);
 • Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie Profamily. Synoda o rodine 2015 a čo po nej (Trnava, 25-11-2015);
 • Konferencja Naukowa O nową kulturę życia ludzkiego – XX-lecie encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae (16-01-2016);
 • Konferencja Naukowa Problemy bioetyczne w medycynie prenatalnej (12-03-2016);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie (20-04-2016);
 • Konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II Patriotyzm wielkich Polaków. 100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza (11-05-2016);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Socjologii WNHiS, Wydziałem Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, Instytutem Papieża Jana Pawła II Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia (01-06-2016);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II Kryteria wyboru zawodu – realizacja marzeń czy rynkowa konieczność? (08-06-2016).

2016/2017

w roku akademickim 2016/17 odbyło się 10 konferencji naukowych, w tym 7 międzynarodowych, 1 odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie. Ponadto WSR był współorganizatorem na UKSW Międzynarodowego Kongresu Rodziny (17-19.03.2017):

 • Konferencja Naukowa Małżeństwo – komunia życia i miłości z okazji 100-lecia urodzin Ks. Abpa Kazimierza Majdańskiego (15-10-2016);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa inaugurująca nowy rok akademicki na WSR Studiowanie dla przyszłości: rozwój osoby-rodzina-rynek pracy (11-10-2016).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Antropologii i Bioetyki WSR oraz Bioetyczne Koło Studentów Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej (10-12-2016);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie, Instytutem Socjologii WNHiS oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Senior i rodzina: aksjologia, pomoc, wsparcie (25-02-2017);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy Wydziałem Nauk Pedagogicznych oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balast? Aspekty interdyscyplinarne (23-03-2017);
 • Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie Jednotlivec a rodina v pastoračnej starostlivosti vo farnosti: výzvy Posynodalnej apoštolskej exhortacie Amoris leticia (Trnava, 25-04-2017);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Antropologii i Bioetyki WSR w języku włoskim Percepcja adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Troska pastoralna o rodziny w aktualnym świecie: towarzyszenie i rozeznanie (28-04-2017);
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Fundacją Instytut Nadziei Od niepłodności do spełnionego życia (13-05-2017)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Życie zawodowe a życie rodzinne – w poszukiwaniu równowagi (18-05-2017);
 • Konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku (20-05-2017);

2017/2018

w roku akademickim 2017/18 odbyło się 14 konferencji naukowych, w tym 7 międzynarodowych (w tym 3 w ośrodkach zagranicznych: na Litwie, na Ukrainie i na Słowacji) i 3 z aktywnym udziałem studentów:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzina – autorytet w wychowaniu. Transgraniczne poszukiwania  (Soleczniki na Litwie 5-10-2017);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem KARAN Karan Family Balance. Praca z rodziną uzależnionego dziecka (UKSW, 14-10-2017).
 •  II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców zorganizowana we współpracy z Fundacją Rodzice Szkole (UKSW, 28-10-2017);
 • Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne (Łomża, 25-11-2017);
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła IIWsparcie rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie. Aspekty interdyscyplinarne (WSR UKSW, 29-11-2017);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Trnavie, Instytutem Socjologii WNHiS oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II i Poradnią Specjalistyczną „Arka” w Tarnowie Pro familia et societate. Polityka społeczna wobec wyzwań współczesnej rodziny (WSR UKSW, 11-01-2018);
 • Konferencja Naukowa „RODZINA” zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu  Rodzina fundamentem niepodległości w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (UKSW, 12-03-2018);
 • Konferencja Naukowa Studentów zorganizowana we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła IIMałżeństwo dawniej i dziś (WSR UKSW, 13-03-2018);
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Edukacyjna zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej (Zielona Góra, 16-04-2018);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa współorganizowana z Radą Młodych Naukowców przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy, Wydziałem Filozofii Edukacji i Nauki, Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. P. Dragomanova w Kijowie oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Rodzina: wychowanie – polityka społeczna – ekonomia (Kijów, 23-04-2018);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana we współpracy z Katedrą Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Trnavie Inšpirácie apoštolskej exhortácie Gaudete et exsultate a pastorálne sprevádzanie v sociálnej práci (Bratislava, 07-05-2018);
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzina podstawą społecznego kapitału – status quo i wyzwania współczesności (WSR UKSW, 09-05-2018);
 • Ogólnopolska Konferencja Studencka Pół wieku rewolucji seksualnej – perspektywa interdyscyplinarna(WSR UKSW, 15-05-2018);
 •  Konferencja naukowa zorganizowana we współpracy z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny INER oraz Instytutem Papieża Jana Pawła II Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie (WSR UKSW, 26-05-2018); 

2018/2019

 w roku akademickim 2018/19 odbyło się 9 konferencji naukowych, w tym (w tym 3 w ośrodkach zagranicznych: na Słowacji , Ukrainie i w Niemczech ) i 3 z aktywnym udziałem studentów:

 • Kongres „Superrewizja i Coaching w świecie VUCA ( 14-15.09.2018)
 •  Konferencja naukowa pt. Finansowe i niefinansowe na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Tarnawie ( 22.11.2018);
 • III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców (24.11.2018);
 • Konferencja naukowa Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa ( 28-29.11.2018);
 • Konferencja naukowa Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej : wielokulturowość (11.12.2018);
 •  Konferencja naukowa Senior w Polityce społecznej i samorządowej : aktywność , edukacja , wsparcie (12.01.2019);
 • Zasada pomocniczością wspieranie rodziny (9.03.2019);
 •  Konferencję Naukową: Wolność – Rodzina – Ojczyzna w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego  (18.05.2019)
 •  Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 (22.05.2019)  

2019/2020

w roku akademickim 2019/20 odbyło się 5 konferencji naukowych, w tym z aktywnym udziałem studentów:

 • 26.09.2019 – Rodzina a prawa dziecka – Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 • 28.09.2019 – Przyszłość przez rodzinę – Płock 
 • 22.10.2019 – Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – Europa Christi.
 • 7-8.11.2019 – Europa Rodzin – Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
 • Konferencje naukowe zaplanowane na rok 2020 zostały anulowane lub przeniesione na inny termin.