II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin"

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aula Schumana w bud. 21, odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin". Chętnych zapraszamy do udziału w Konferencji.

Program konferencji dostępny po kliknięciu w link

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach