Seminarium Eksperckie

W sobotę, 7.03.2020, odbyło się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego seminarium eksperckie w ramach międzynarodowego projektu Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych. W spotkaniu uczestniczyli jako eksperci – przedstawiciele UKSW – ks. Prof. Ryszard Czekalski, ks. Dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (kierownik projektu), oraz dr Marek Kulesza, ekspert zewnętrzny, biorący udział w przygotowaniu wzorcowej formuły coachingowego wsparcia procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych – mgr inż. Andrzej Hejduk, a także coachowie i superwizorzy zaangażowani w testowe wdrożenie wypracowanych rozwiązań w firmach rodzinnych.

W trakcie spotkania omawiano problemy związane z testową realizacją sesji coachingowych realizowanych w związku z procesami sukcesyjnymi w firmach rodzinnych a także formułą wsparcia superwizyjnego dla coachów. Dyskutowano także nad możliwością oraz perspektywami wykorzystania wypracowanych rozwiązań i ich trwalszym umocowaniem w działalności organizacyjnej, naukowo-badawczej oraz edukacyjnej uczelni. 

 

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV, Działanie 4.3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest liderem projektu.

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach