Wsparcie od Santander Universidades

Grupa Santander prowadzi nabór na stypendia dla ponad 20 tysięcy studentów i nauczycieli akademickich pod hasłem #ZostańWDomu

Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności akademickiej w czasie pandemii koronawirusa. Nabory na wszystkie projekty udostępniane są na www.santander-grants.com .

Santander Universidades oferuje ponad 20 tysięcy stypendiów i grantów na kursy internetowe wspierające rozwój kompetencji cyfrowych, językowych i umiejętności miękkich, które będą pomocne w wejściu na rynek pracy. Dodatkowo nauczyciele akademiccy otrzymają wsparcie z zakresu poszerzenia kompetencji dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Projekt realizowany z Fundación del Instituto de Empresa, wiodącą światową szkołą biznesu, koncentruje się na rozwijaniu umiejętności cyfrowych. Na mocy podpisanej umowy udostępniono ponad 15 tysięcy stypendiów i grantów dla studentów, absolwentów i pracowników akademickich.

Inicjatywa #ZostańWDomu obejmuje także umowę z British Council, która umożliwia studentom poprawę znajomości języka angielskiego i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego.

Kolejne Stypendia Santander #ZostańWDomu będą publikowane w nadchodzących tygodniach. Zainteresowani mogą dowiedzieć się więcej o dostępnych programach stypendialnych i aplikować na stronie www.santander-grants.com.

Otwarte projekty dla studentów:

https://www.becas-santander.com/pl/program/ie-online-learners-2
https://www.becas-santander.com/pl/program/summer-georgetown
https://www.becas-santander.com/pl/program/ie-hiops
https://www.becas-santander.com/pl/program/online-britishcouncil
https://www.becas-santander.com/pl/program/santander-ie-tech4law

 

Projekt dla wykładowców:

https://www.becas-santander.com/pl/program/ie-online-teachers

Pandemia koronawirusa zmusza nas do przystosowania się do okoliczności, których nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Dlatego Santander Universidades chce zaoferować studentom i absolwentom szeroką gamę kursów online, aby mogli być lepiej przygotowani do rynku pracy po Covid19. Nadszedł czas, aby zwiększyć nasze zaangażowanie w przygotowanie zawodowe studentów, a oferowane przez nas stypendia są najlepszym ku temu sposobem – powiedział Javier Roglá, dyrektor globalny Santander Universidades.

Grupa Santander jest w stanie zaoferować takie projekty dzięki współpracy z uczelniami na całym świecie, która trwa od ponad 20 lat. Programy stypendialne realizowane przez Grupę Santander pomagają ludziom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu wspierać: rozwój talentów, wyrównywanie szans, integrację, różnorodność i zrównoważony rozwój. Mają również na celu poprawę umiejętności studentów w coraz bardziej zdigitalizowanym i zglobalizowanym środowisku, które ciągle się zmienia.

Prace, które bank podjął w ciągu ostatnich 23 lat wraz z ponad tysiącem uczelni wyższych i instytucji akademickich w 22 krajach, doprowadziły do przyznania w ubiegłym roku 68 tys. 671 stypendiów Santander o łącznej kwocie w wysokości 119 milionów euro. Grupa Santander jest mocno zaangażowana w zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, a od dłuższego czasu wspiera szkolnictwo wyższe, co wyróżnia ją spośród innych instytucji finansowych na świecie.

Dzięki ponad 1.8 miliardów euro zainwestowanym od 2002 r. w inicjatywy akademickie za pośrednictwem Santander Universidades i ponad 430 tys. stypendiów przyznawanych od 2005 r. Grupa Santander została uznana za firmę, która najwięcej inwestuje w edukację na świecie (raport Varkey / UNESCO / Fortune 500).

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach