Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021:

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do 17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską:

 Pani Marlena Miniewicz
 Kierownik Działu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu 
 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3 bud.23, 
 01-938 Warszawa tel/fax 022 569 97 83

lub mailem na wskazany adres mailowy: - m.miniewicz@uksw.edu.pl

Dla studentów i doktorantów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 bądź przeniosą się z innej uczelni – termin składania wniosków o akademik zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach