„Braterstwo w nauczaniu papieża Franciszka” – artykuł ks. dra Wojciech Kućki z „Collectanea Theologica”

Zagadnienie braterstwa jest jednym z głównych tematów, do których odwołał się Franciszek już w dniu swojego wyboru na Stolicę św. Piotra 13 marca 2013 r., opowiadając o „braterskiej wędrówce” biskupa Rzymu i jego ludu: „Módlmy się zawsze za siebie nawzajem: jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, aby panowało wielkie braterstwo”. 3 października 2020 r. w Asyżu została opublikowana encyklika Fratelli tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej.

Ks. dr Wojciech Kućko, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie i WSD w Płocku, w swoich badaniach naukowych nad pontyfikatem papieża Franciszka podjął w ostatnich miesiącach pracę nad przeanalizowaniem tematu braterstwa w papieskim nauczaniu. Owocem tych poszukiwań jest artykuł, opublikowany jeszcze przed papieską encykliką, na łamach flagowego polskiego czasopisma teologicznego „Collectanea Theologica” (3/2020, 70 pkt. MNiSW).

Czas pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 był okazją do postawienia na nowo wielu pytań, dotyczących relacji międzyludzkich. W tym kontekście Papież Franciszek próbuje podjąć terapię braterstwem, aby „globalizacji obojętności” skutecznie i konsekwentnie przeciwstawiać „globalizację braterstwa i solidarności”. Celem artykułu jest ukazanie istoty braterstwa w nauczaniu papieża Franciszka w kontekście nauczania Kościoła katolickiego. W artykule zostają przedstawione biblijne korzenie braterstwa, a także jego inklinacje w magisterium Soboru Watykańskiego II i kolejnych papieży. Reinterpretacja terminu „braterstwo” w myśli Franciszka obejmuje: „mistykę braterstwa”, jego charakter międzyreligijny i społeczny, globalne braterstwo na płaszczyźnie bioetyki i ekologii oraz powiązanie z „teorią przeciwieństw” (niem. Gegensatz), którą papież zaczerpnął od Romano Guardiniego.

Fragment publikacji

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach