Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni – przewodnicząca
Dr Justyna Stępkowska 
Dr Katarzyna Stankiewicz
Ks. dr Wojciech Kućko
Dr Leszek Buller
 
Wiktoria Raszyńska – Przedstawicielka studentów
Michał Matosek - Przedstawiciel studentów
 
Mgr Marta Świerczek - Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach