Wzory druków i podań

Wszelkie podania proszę składać bezpośrednio do Dziekanatu p.214 bud.23.

W przypadku złożenia podania o przepisanie oceny, podanie musi zawierać opinie prowadzącego przepisywany przedmiot.

 

Wzór ogólny podania pobierz >> DOC

Wzór ogólny podania pobierz >> PDF 

Podanie o zwrot opłaty za studia pobierz 

Oświadczenie o utracie legitymacji pobierz 

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów pobierz

Podanie o zmianę grupy pobierz >> PDF

Podanie o zmianę grupy pobierz >> DOC   

Podanie w sprawie powtarzania roku pobierz >> PDF

Podanie w sprawie powtarzania roku pobierz >> DOC  

Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć, uznania przedmiotu pobierz >> PDF  

Podanie w sprawie przeniesienia osiągnięć, uznania przedmiotu pobierz >> DOC 

Podanie w sprawie wpisu warunkowego pobierz >> PDF

Podanie w sprawie wpisu warunkowego pobierz >> DOC  

Podanie w sprawie wznowienia studiów pobierz >> PDF

Podanie w sprawie wznowienia studiów pobierz >> DOC

Podanie w sprawie przywrócenia terminu pobierz >> PDF

Podanie w sprawie przywrócenia terminu pobierz >> DOC

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej pobierz >> DOC

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej pobierz >> PDF

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej pobierz >> DOC

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach