Nauczanie zdalne – nowe zarządzenie Rektora

Od 30 listopada do 22 grudnia zajęcia dydaktyczne na UKSW będą prowadzone na odległość w trybie synchronicznym. Tradycyjna forma zajęć dopuszczona jest wyłącznie na Wydziale Medycznym.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski zdecydował o przedłużeniu do 22 grudnia prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym. Oznacza to,  że podczas zajęć studenci i nauczyciele akademiccy muszą być jednocześnie w tym samym czasie dostępni online. Jednocześnie dopuścił, aby na Wydziale Medycznym.Collegium Medicum zajęcia, które nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość były prowadzone w formie tradycyjnej. Wykaz i liczbę godzin takich zajęć określi dziekan Wydziału Medycznego w porozumieniu z prorektorem ds. studenckich i kształcenia. 

Opublikowane w Monitorze UKSW Zarządzenie Rektora nr 81/2020 zostało wprowadzona w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 

Zarządzenie Nr 812020

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach