Terminy Rad Wydziału

Terminy Rad Wydziału Studiów nad Rodziną w roku akademickim 2022/2023:

10 stycznia 2023 r., godz. 14.00

23 lutego 2023 r., godz. 14.00

27 kwietnia 2023 r., godz. 14.00

25 maja 2023 r., godz. 14.00

29 czerwca 2023 r., godz. 14.00

28 września 2023 r., godz. 14.00