Dydaktyka zdalna

Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz opracowywania materiałów dydaktycznych i użytkowania tych materiałów:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5475

Instrukcje ogólne UKSW: 

INSTRUKCJE

Spotkania wideo z wykorzystaniem MS Teams

Pierwsze kroki w prowadzeniu zajęć na MS Teams:

1.     Link do filmiku przygotowany przez WPiA UKSW: https://www.youtube.com/watch?v=ZTm8KQ75Itg&feature=youtu.be  

2.     Instrukcje słowna MS Teams ze strony WPiA UKSW: https://wpia.uksw.edu.pl/node/9275

3.     Generowanie linku do zajęć wideo online z poziomu wtyczki MS Teams na MOODLE: https://csi.uksw.edu.pl/foremployees/moodle

Materiały dodatkowe:

Prowadzenie zajęć na MS Teams informacje ze strony wykładowcy: https://csi.uksw.edu.pl/uslugi/praca-zdalna/prowadzenie-spotkan-online-1/ms-teams  

Generowanie linku do zajęć wideo online z poziomu wtyczki MS Teams na MOODLE: https://csi.uksw.edu.pl/foremployees/moodle  

Instrukcja udostępniania prezentacji i innych treści na MS Teams: https://support.microsoft.com/pl-pl/office/udost%C4%99pnianie-zawarto%C5%9Bci-podczas-spotkania-w-aplikacji-teams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8  

 

Sprawdzanie obecności - są dwa sposoby opisane przez CSI:

Tworzenie listy obecności przez MS Forms - po zrobieniu listy obecności wklejamy na czacie studentom link lub na stronie kursu: https://csi.uksw.edu.pl/uslugi/praca-zdalna/tworzenie-glosowania-w-programie-microsoft-forms

Tworzenie listy obecności przez Ankieta UKSW:  https://csi.uksw.edu.pl/uslugi/praca-zdalna/glosowanie/tworzenie-glosowania-za-pomoca-strony-ankiety-uksw


Dodatkowe materiały i instrukcje dostępne są na stronie CSI UKSW: https://csi.uksw.edu.pl/dla-pracownikow

Pozostałe materiały przygotowane w ramach szkoleń z minionego semestru dostępne są na stronie: e.uksw.edu.pl w kursie: "Kurs obsługi platformy Moodle - Kurs" dostępny po zalogowaniu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=4521

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach