Wydziałowa Rada Biznesu

Skład Wydziałowej Rady Biznesu

WYDZIAŁOWA RADA BIZNESU 

(kadencja 2020-2024)

 
Przewodniczący: 
ks. prof. dr hab. Andrzej J. Najda – Dziekan WSR 
 
Członkowie – przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych: 
 
Dr Elżbieta Bojanowska – dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie 
Ks. dr Marcin Roszkowski – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie 
Mgr Marta Świerczek - Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie 
Ks. mgr Łukasz Nowak – dyrektor Domu Seniora „Leonianum – Piękne życie” w Sikorzu 
 
Członkowie – pracownicy Wydziału Studiów Nad Rodziną: 
 
Dr Anna Czyżkowska 
Dr Leszek Buller 
Dr Marek Kulesza - koordynator 
Mgr Piotr Czekalski
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach