Jednolity System Antyplagiatowy

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju.

Obowiązek sprawdzenia prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem JSA począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

JSA współpracuje z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Właścicielem systemu jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Budowa i administracja JSA jest realizowana przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB pod nadzorem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Ważne linki:

  1. Strona JSA i logowanie: https://jsa.opi.org.pl/home/login
  2. Centrum pomocy JSA: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/
  3. Materiały szkoleniowe dotyczące obsługi JSA: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/instr/
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach