Wykłady profesora wizytującego na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW

WYKŁADY PROFESORA WIZYTUJĄCEGO

NA WYDZIALE STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW

Prof. dr hab. Yuriy Pachkovskyy, profesor zwyczajny w zakresie socjologii

Kierownik Katedry Socjologii Lwowskiego

Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie

 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzi

wykłady na temat:Values in the era of social and global change

(Wartości w dobie zmian społecznych i globalnych) - 60 godzin dydaktycznych.

 

Wykłady profesora wizytującego realizowane sąw ramach projektu UKSW „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie” Nr POWR.03.05.00-00-Z230/17.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. W wykładach uczestniczą  studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych uzupełniających magisterskich na kierunku: nauki o rodzinie.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach