Organizacja zajęć w semestrze letnim 2020/2021

ksztalcenie-letni-sem.jpegKształcenie w trybie zdalnym, z możliwością realizacji zajęć stacjonarnych dla części studentów - tak będzie wyglądała nauka w semestrze letnim na naszej uczelni.

Rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski w nowym zarządzeniu określił tryb kształcenia w semestrze letnim 2020/2021. Wykłady nadal będą odbywały się wyłącznie w formie online. Natomiast studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach stacjonarnie. Dotyczy to także zajęć praktycznych oraz tych, które "wymagają użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość".

Zajęcia z wychowania fizycznego, lektoratów języków obcych oraz Studium Pedagogizacji będą prowadzone w trybie zdalnym.

Pełna treść Zarządzenia

NA WYDZIALE STUDIÓW NAD RODZINĄ WSZYSTKIE ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM REALIZOWANE BĘDĄ W FORMIE ZDALNEJ.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach