"MISTRZOWIE DYDAKTYKI" z Wydziału Studiów Nad Rodziną w College University London

 
W dniach 1-5 marca 2021 roku w College University London odbywa się kolejna edycja międzynarodowego programu "Mistrzowie Dydaktyki". Uczestniczą w nim pracownicy naszego Wydziału: mgr Katarzyna Kwiatkowska oraz ks. dr Dariusz Tułowiecki. W czasie spotkań rozwijane są umiejętności kluczowe dla poprawy jakości procesu dydaktycznego, na przykład: motywowanie studentów, techniki edukacyjne, metody oceniania, dobór indywidualnej pracy ze studentem.
Ze względu na epidemię covid-19 program "Mistrzowie Dydaktyki" prowadzony jest on-line. Poprzednie edycje wiązały się z wyjazdami do wybranych uniwersytetów europejskich. W październiku 2019 roku w University of Groningen w Holandii w projekcie udział wzięli: dr Anna Czyżkowska i ks. dr Wojciech Kućko.
 
 
 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach