Tytuł profesora nauk teologicznych dla ks. dr. hab. Andrzeja Jacka Najdy

 
Informujemy, że  Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z 6 kwietnia 2021 r. nadał ks. prof. dr. hab. Andrzejowi Jackowi Najdzie, Dziekanowi Wydziału Studiów nad Rodziną tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ks. prof. Andrzej Najda od 2012 roku był profesorem nadzwyczajnym przy Katedrze Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. W 2011 roku uzyskał habilitację z zakresu teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW. W 2003 roku obronił doktorat z teologii biblijnej Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym w Fuldzie. W 1996 roku uzyskał magisterium z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym KUL. 

Ks. prof. Andrzej Najda jest specjalistą z zakresu teologii biblijnej oraz zagadnień małżeństwa i rodziny w Biblii. Nowo mianowany profesor w dziedzinie nauk teologicznych jest dziekanem oraz kierownikiem studiów niestacjonarnych Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. 

Autor wielu publikacji i artykułów naukowych, m.in. "Małżeństwo i rodzina – od Biblii po współczesność", "Historiografia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich", "Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała", "Paradygmaty życia rodzinnego w Ewangelii wg św. Łukasza".

 
Serdecznie gratulujemy!
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach