Absolwentka naszego Wydziału laureatką konkursu akademickiego „Życie i godność” na najlepsze prace magisterskie i licencjackie

22 kwietnia 2021 roku odbyła się uroczysta Gala Konkursu Akademickiego „Życie i godność” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Laureatką Konkursu została pani mgr Dominika Zając (wcześniej: Łukasik), której przyznana została II nagroda za pracę magisterską pt. Potrzeby rodzin oczekujących narodzin dziecka z zespołem Downa a wsparcie, które otrzymują – na podstawie badań własnych”, napisaną pod kierunkiem pani dr hab. Agnieszki Regulskiej, prof. uczelni. Praca została obroniona w 2019 roku.

Od 2016 roku Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka co roku ogłasza ogólnopolski konkurs akademicki pod hasłem „Życie i godność”. Do konkursu można zgłaszać obronione prace dyplomowe, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień:

  • życie ludzkie jako wartość,
  • motywy i formy afirmacji ludzkiego życia na różnych jego etapach i w różnych sytuacjach życiowych,
  • prezentacja i ocena projektów, programów oraz praktyk wspierających ludzkie życie i rodzinę lub zagrażających tym wartościom.

 Podczas tegorocznej Gali finału Konkursu wykład pt. „Genetyka i bioetyka w służbie godności człowieka” wygłosiła pani dr Jennifer Castañedy. Podczas ogłaszania wyników w poszczególnych kategoriach konkursu każdy z laureatów miał możliwość powiedzenia kilku słów na temat swojej pracy.

Więcej informacji dotyczących konkursu można znaleźć na stronie: https://pro-life.pl

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach