Aktualne dokumenty UKSW dot. rekrutacji

Dokumenty dot. rekrutacji na UKSW na rok akademicki 2021/2022

  1. Limity miejsc (UCHWAŁA Nr 39/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r.)
  2. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób rekrutacji (UCHWAŁA Nr 40/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r.)
  3. Zasady przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad (UCHWAŁA Nr 38/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r.)
  4. Zasady przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów (UCHWAŁA Nr 37/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r.)
     
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach