Aktualne dokumenty UKSW dot. rekrutacji

Dokumenty dot. rekrutacji na UKSW na rok akademicki 2022/2023

  1. Harmonogram rekrutacji (Zarzadzenie Nr 46/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r.)
  2. Limity miejsc (Uchwała Nr 49/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.)
  3. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób rekrutacji (Uchwała Nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r.)
  4. Zasady przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad (Uchwała Nr 47/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.)
  5. Zasady przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów (Uchwała Nr 47/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.)
     
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach