30 czerwca 2021 r. – Uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Stanisławowi Gryglowi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału on-line w uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiemu profesorowi Stanisławowi Gryglowi, która odbędzie się 30 czerwca 2021 r.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/JyNJ1HHTbiI

 

Prof. Stanisław Grygiel jest emerytowanym profesorem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Urodził się w 1934 r. w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej, studia filozoficzne ukończył na Papieskim Fakultecie Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie w 1956 r., a studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1961 r. Doktorat z filozofii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1965 r. (kierownikiem jego pracy doktorskiej był biskup Karol Wojtyła). W latach 1966–1967 był stypendystą w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie w Louvain w Belgii. Od 1962 do 1980 r. był redaktorem katolickiego miesięcznika „Znak” i wykładowcą filozofii na Papieskim Wydziale Teologii w Krakowie. Od 1980 r. mieszka w Rzymie, gdzie w 1981 r. założył Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji im. Jana Pawła II. Od 1981 r. wykładał antropologię filozoficzną w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, w którym ponadto sprawuje nieprzerwanie od 2003 r. aż do dzisiaj funkcję Dyrektora Katedry Badawczej im. Karola Wojtyły (fundacja prywatna). Wykładał filozofię człowieka przez ponad 20 lat w Papieskim Instytucie im. Jana Pawła II w Waszyngtonie. Przez okres pięciu lat w latach 90. wykładał filozofię w Lugano (Szwajcaria) na Akademii Teologicznej. Jest współzałożycielem i długoletnim dyrektorem kwartalnika „Il Nuovo Areopago”, wychodzącego od 1982 r. aż do dziś.

Profesor Stanisław Grygiel uczestniczył w pracach dwóch Synodów Biskupów Europejskich. Jest autorem wielu książek, publikowanych w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczonych (patrz poniżej). Opublikował też wiele esejów i artykułów w kilku językach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji.

 

Uchwała nr 68/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Stanisławowi Gryglowi:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5104

 

Przeczytaj esej Dostojnego Laureata – Europa to wydarzenie duchowe:

Europa to wydarzenie duchowe – Stanisław Grygiel (teologiapolityczna.pl)

 

Opublikowane książki prof. Stanisława Grygla:

1. L’uomo visto dalla Vistola, Bologna 1978.

2. La voce nel deserto. Post-scriptum all’insegnamento di Giovanni Paolo II, Bologna 1981.6

3. La voz en el desierto. Post scriptum al magisterio de Juan Pablo II, Madrid 1982.

4. Il lavoro e l’amore e altri saggi, Bologna 1983.

5. W kręgu wiary i kultury, Warszawa 1990.

6. Identidad del Hombre y Cultura de la Vida, Madrid 1990.

7. Kimże jest człowiek? Szkice z filozofii osoby, Kielce 1995.

8. Dolce guida e cara. Saggi antropologici sul femminile, Milano 1996.

9. Ojczyzna jest zawsze trochę dalej, Kielce 1998.

10. Extra communionem personarum nulla philosophia. Prolusione Dies academicus 2001–2002, Roma 2002 (La seconda edizione 2015).

11. Mi dulce y querida guía, Granada 2007.

12. Dolce guida e cara, Siena 2008.

13. Jestem, więc modlę się, Poznań 2012.

14. Dialogando con Giovanni Paolo II, Siena 2013.

15. Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II, Poznań 2013.

16. Discovering the Human Person in conversation with John Paul II, Cambridge 2014.

17. Il „principio” che è per sempre, Siena 2015.

18. Od „początku” – na zawsze. Miłujmy prawdę małżeństwa, Poznań 2015.

19. Rozważania Drogi Krzyżowej, Kraków 2018.

20. Żyć znaczy filozofować, Warszawa 2020.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach