POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W TYKOCINIE

W dniu 30 czerwca 2021 roku pomiędzy Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW a Domem Pomocy Społecznej pw. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie zostało podpisane ramowe porozumienie o współpracy.
 
Przedmiotem porozumienia jest partnerska współpraca w zakresie działalności edukacyjnej i naukowej z obszaru polityki senioralnej i rodzinnej, w szczególności wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. W ramach współpracy planowana jest realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, projektowych, a także opiniowanie programów studiów i realizacja praktyk studenckich. Od 2019 roku na kierunku nauki o rodzinie w ramach studiów I stopnia do wyboru studentów przewidziana jest ścieżka "Opieka nad osobą starszą i niesamodzielną".
 
 
Wydział Studiów nad Rodziną UKSW reprezentowany był przez Dziekana ks. prof. dr hab. Andrzeja J. Najdę, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie reprezentował jego Dyrektor ks. dr Marcin Roszkowski.
 
 
 
  
 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach