ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku akad. 2021-2022

Forma, charakter i warunki nauczania zostały określone w zarządzeniu rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, które zostało opublikowane w Monitorze UKSW.

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora UKSW z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2021/2022 - pełna treść (PDF).

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach