DZIEŃ ORGANIZACYJNY dla studentów I roku

29 września 2021 r., godz. 11.00

Kampus UKSW ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 201

 

DZIEŃ ORGANIZACYJNY

dla studentów I roku kierunku „nauki o rodzinie”

I i II stopnia studiów stacjonarnych

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW

 

 

11:00 – 12:00- Spotkanie z Władzami i pracownikami Wydziału Studiów Nad Rodziną, pracownikami Wydziału, przedstawicielami Wydziałowej Rady Studentów

12:00 -13:00- Szkolenie z praw i obowiązków dla studentów - Samorządu Studentów UKSW

13:00 – 14:30- Szkolenie BHP (obowiązkowe)

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach