13 lutego - Światowy Dzień Małżeństwa

 

13 lutego: Światowy Dzień Małżeństwa

 

Światowy Dzień Małżeństwa (World Marriage Day, WMD) został ustanowiony, by podkreślić troskę o związek mężczyzny i kobiety jako fundament rodziny oraz społeczeństwa. W świecie promowany jest przede wszystkim przez organizację Worldwide Marriage Encounter, powiązaną z ruchem Catholic Marriage Encounter.

Jego pomysł zrodził się w Stanach Zjednoczonych w 1981 r. wśród ludzi świeckich, zaś od 1983 r. obchodzony jest na poziomie światowym, zawsze w drugą niedzielę lutego, w pobliżu wspomnienia św. Walentego, które przypada w kalendarzu Kościoła katolickiego 14 lutego. W 1993 r. papież Jan Paweł II pobłogosławił tę inicjatywę.

Logo Światowego Dnia Małżeństwa w jasny sposób przekazuje ideę tego dnia. Mąż i żona są połączeni symbolem serca, odwołującym się do ich miłości, dzięki czemu stają się jednocześnie ewangelicznym światłem świata. Obydwoje znajdują się na tle krzyża, w świetle którego można w pełni zrozumieć istotę prawdziwej miłości i oddania.

Ciągłym tematem Światowego Dnia Małżeństwa są Jezusowe słowa: „Miłujcie się wzajemnie” (J 15,12). Mają one charakter wyzwania dla każdego człowieka, który chce podjąć niełatwą, ale piękną drogę małżeństwa.

Idea tego dnia staje się coraz bardziej aktualna w społeczeństwach zachodnich, gdzie coraz mniej młodych ludzi podejmuje decyzję o zawarciu małżeństwa sakramentalnego lub cywilnego. Także w Polsce od kilku lat spada liczba zawieranych małżeństw. W świetle ostatnich badań, np. Centrum Profilaktyki Społecznej i Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, coraz mniej młodych Polaków decyduje się na formalizowanie związku – co trzecia osoba odpowiedziała, że chce żyć w luźnym związku, bez podpisów i przysięg.

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie od kilkunastu lat wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. W prowadzonych tu badaniach naukowych, prezentowanych w artykułach i pracach dyplomowych, podejmowane są współczesne wyzwania, związane z zawieraniem i budowaniem trwałych małżeństw. Oferta edukacyjna Wydziału pozwala studentom spojrzeć na małżeństwo i rodzinę w sposób interdyscyplinarny, dzięki czemu zyskują oni wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, konieczne w pracy zawodowej dla małżeństw i rodzin, w różnych instytucjach państwowych i kościelnych. Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie aktywnie włącza się także w obchody Światowego Dnia Małżeństwa, m.in. poprzez promocję w mediach, jak i inicjatywy wykładowców, czego przykładem jest „Niedziela z «Amoris laetitia»” od 2017 r. organizowana we wspomnienie św. Walentego we współpracy z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Płockiej, praktyki studenckie, odczyty i przeprowadzane sympozja. Wielu wykładowców zaangażowanych jest w pracę na rzecz małżeństw w specjalistycznych poradniach psychologicznych, w gabinetach lekarskich i prawnych.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach