Spotkanie poświęcone możliwościom zaangażowania się społeczności Wydziału we wsparcie uchodźców z Ukrainy

Drodzy Studenci Wydziału Studiów na Rodziną,
Członkowie i Sympatycy wydziałowych studenckich kół naukowych,

w imieniu Władz WSR oraz Opiekunów wydziałowych kół naukowych serdecznie zapraszamy na krótkie SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE poświęcone możliwościom zaangażowania się społeczności Wydziału we wsparcie uchodźców z Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w środę 9.03.2022 r.  w sali 104 w bud. 23 o godz. 11:00 i potrwa ok. 30-40 min.

Zapraszamy zwłaszcza osoby z kół naukowych oraz zainteresowanych przystąpieniem do tych organizacji oraz wszystkie inne osoby, które chcą aktywnie włączyć się w działania pomocowe z ramienia WSR oraz naszego Uniwersytetu, również w ramach zaliczania praktyk studenckich.

Bardzo prosimy Pracowników o umożliwienie zainteresowanym Studentom uczestnictwa w spotkaniu.

Dodatkowo z naszymi Studentami niestacjonarnymi, zaangażowanymi już w różne formy pomocy w swoich miejscach zamieszkania, będziemy się jeszcze kontaktować, ale już teraz deklarujemy gotowość współpracy.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach