List Ministra Edukacji i Nauki pana Przemysława Czarnka do uczestników Konferencji Naukowej pt. "Towarzyszenie choremu i jego rodzinie oraz wsparcie personelu medycznego – perspektywa interdyscyplinarna”, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2022 roku

na Wydziale Studiów Nad Rodziną UKSW.

Cała treść listu: PDF

Konferencja była wydarzeniem naukowym promującym nowatorski, specjalistyczny kurs profesjonalizacji zawodowej osób posługujących chorym i kapelanów szpitalnych pt. "Kontakt
z chorym i jego rodziną". Więcej informacji o Kursie i zasadach rekrutacji: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1244
 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach