ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI NA STUDIA NA KIERUNKU „NAUKI O RODZINIE”

Wydział Studiów Nad Rodziną UKSW zaprasza do rekrutacji na studia na kierunku „nauki o rodzinie” na rok akademicki 2022/2023.

DO 10 PAŹDZIERNIKA 2022

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
PRZEZ SYSTEM IRK

Ulotka reklamowa dotycząca studiów na kierunku nauki o rodzinie w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

Rekrutacja prowadzona jest w systemie IRK- Internetowa Rejestracja Kandydatów: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/

Oferujemy:

- Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku „nauki o rodzinie” – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

- Dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) na kierunku „nauki o rodzinie” – prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym  

Więcej informacji o studiach: https://wsr.uksw.edu.pl/node/33

Miejsca pracy dla absolwentów kierunku „nauki o rodzinie”: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1262

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach