Przedstawiciel Wydziału Studiów nad Rodziną na X Światowym Spotkaniu Rodzin w Rzymie

Na zaproszenie papieża Franciszka w dn. 22-26 czerwca 2022 r. do Watykanu i Rzymu przybyło ponad 2000 delegatów z ponad 120 krajów świata, by pokazać radość miłości i zaświadczyć o pięknie małżeństwa i rodziny. W ten sposób został zakończony w Kościele katolickim Rok „Rodzina «Amoris laetitia»”. Wydział Studiów nad Rodziną reprezentował w Wiecznym Mieście ks. dr Wojciech Kućko, pracownik badawczo-dydaktyczny UKSW i duszpasterz rodzin diecezji płockiej. Z Polski była obecna oficjalna delegacja z bp Wiesławem Śmiglem, przewodniczącym Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz z biskupami Grzegorzem Kaszakiem, biskupem sosnowieckim, i Piotrem Turzyńskim, delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Rzymskie spotkanie było okazją do wymiany świadectw i myśli o kondycji współczesnych rodzin. Otwarcie zjazdu nastąpiło w watykańskiej Auli Pawła VI 22 czerwca 2022 r. w czasie wieczornego „Festiwalu Rodzin”, podczas którego w obecności Ojca Świętego Franciszka wygłoszono pięć świadectw życia rodzinnego, naznaczonego różnymi trudnościami i brakami. Przez trzy kolejne dni miał miejsce kongres duszpasterski, wypełniony treściami i świadectwami w duchu tematu spotkania: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”. Dyskutowano o potrzebie towarzyszenia narzeczonym i małżonkom, a także o konieczności organizacji katechumenatu przedmałżeńskiego, w duchu najnowszego dokumentu watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Zwieńczeniem intensywnego czasu refleksji i modlitwy była Msza św. na placu św. Piotra z udziałem papieża Franciszka 25 czerwca 2022 r., podczas której w homilii powiedział: „Potwierdzając piękno rodziny, czujemy zarazem, bardziej niż kiedykolwiek, że musimy jej bronić. Nie pozwólmy, aby została ona skażona truciznami egoizmu, indywidualizmu, kultury obojętności i kultury odrzucenia, i w ten sposób utraciła swoje «DNA», którym jest gościnność i duch służby. Cechą właściwą rodzinie jest gościnność, duch służby w obrębie rodziny”.

Spotkanie w centrum chrześcijaństwa było też okazją do odwiedzenia rzymskich bazylik i pójścia śladami świętych w innych kościołach, zbudowanych na dawnych domus Ecclesiae, gdzie pierwsi świadkowie wiary głosili Ewangelię. Zapowiedziano również kolejne spotkanie rodzin w Rzymie w 2025 r., podczas Roku Jubileuszowego.

           

 

Wystąpienia medialne ks. Wojciecha Kućki na temat X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach