Rozliczenie roku akademickiego 2021/2022

Warunkiem zaliczenia roku jest spełnienie wszystkich wymagań (w tym: zaliczenie zajęć, złożenie egzaminów, odbycie i zaliczenie praktyk określonych w programie studiów dla danego okresu nauki. Program studiów jest dostępny na stronie Wydziałowej WSR studenci – program studiów.

Studenci, którzy zaliczą pozytywnie egzaminy w pierwszym terminie lub w terminie sesji poprawkowej zobowiązani są do sprawdzenia na swoim koncie, czy wszystkie oceny i zaliczenia wpisane są do systemu USOSweb. Po weryfikacji swoich ocen Student podpina przedmioty i zgłasza program do rozliczenia roku akademickiego 2021/2022.

Instrukcja zgłaszania programu do rozliczenia w systemie USOSweb:

1. Logowanie do systemu USOSweb
2. Zakładka : Dla studentów
3. Zaliczenia etapów
4. Kliknięcie ikony ZGŁOŚ PROGRAM DO ROZLICZENIA

Po rozliczeniu roku akademickiego 2021/2022 i uzyskaniu wpisu w systemie USOS na rok wyższy studenci uzyskują możliwość rejestracji na przedmioty ogólnouczelniane i przedmioty do wyboru w ramach programu studiów na kolejny rok akademicki.

Studenci, którzy będą ubiegać się o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub o powtarzanie roku oprócz zgłoszenia programu do rozliczenia w systemie USOSweb, zobowiązani są do złożenia odpowiedniego podania w Dziekanacie WSR.

Wzory podań znajdą Państwo na stronie Wydziałowej – Studenci – Wzory druków i podań https://wsr.uksw.edu.pl/node/1126 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach