Uprzejmie przypominamy o obowiązku rejestrowania się na zajęcia ogólnouczelniane.

Szanowni Studenci,

Student kierunku Nauki o rodzinie Wydziału Studiów nad Rodzina realizując program studiów musi uzyskać odpowiednią ilość punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych;

Studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów I stopnia – 8 punktów ECTS

Studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów II stopnia – 5 punktów ECTS

W roku 2022/23 oferta ogunów jest bogata [zajęcia Biura Karier z kompetencji miękkich, zajęcia z projektu wpisujące się w cele Zrównoważonego Rozwoju, zajęcia z ofert wydziałowych] ze zróżnicowanym rodzajem rejestracji ["kto-pierwszy-ten-lepszy oraz "rankingowa"], dlatego rejestracja „ogunowa” planowana jest w formie ciągłej przez ponad dwa tygodnie, a przedmioty w ofercie będą co i rusz dodawane, i aktualizowane.

Rejestracja będzie ograniczona do dwóch przedmiotów na semestr.

Możliwość rejestracji będą mieli tylko studenci rozliczeni.

W semestrze letnim oferta będzie aktualizowana.

Rejestracja na oguny będzie uruchomiona 22.09.2022 i potrwa do 7.10.2022 z przedłużeniem rejestracji na oguny w ramach projektu POWR do 14.10.2022."

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach