Godziny rektorskie w dniu 20 października 2022 roku

W związku z organizowaną w dniu 20 października 2022 roku Galą Belfra Roku, od godz. 15:00 odwołuje się zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych.