GRATULACJE DLA BELFRÓW ROKU 2022

Serdecznie gratulujemy Pracownikom Wydziału Studiów Nad Rodziną tytułów i nominacji uzyskanych podczas Gali Belfra 2022 organizowanej przez Samorząd Studentów UKSW!

- Pani dr Justyna Stępkowskiej otrzymania Tytuł Belfra Roku 2022 w ogólnouczelnianej kategorii najlepszy prowadzący zajęcia online

- Pani dr Annie Czyżkowskiej Tytułu Belfra Roku 2022 w wydziałowej kategorii najlepszy wykładowca 

- Pani dr Katarzynie Stankiewicz Tytułu Belfra Roku 2022 w wydziałowej kategorii najlepszy ćwiczeniowiec

Gratulujemy  wszystkim nominowanym w wydziałowych kategoriach najlepszy wykładowca i najlepszy ćwiczeniowiec:
ks. prof. Mieczysławowi Ozorowskiemu,
dr Justynie Stępkowskiej,
ks. dr. Wojciechowi Kućko