Organizacja pracy Wydziału w dniu 31 października 2022

Szanowni Państwo,
zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2022

Ustala się że dzień 31.10.2022 r. (poniedziałek) – zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu piątkowego.

Dzień 31 października 2022 r., jest dniem wolnym od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami.

Dziekanat w tym dniu będzie nieczynny.