Zajęcia dydaktyczne w dniu 09 listopada br. (środa) - odbywają się wg planu piątkowego

Szanowni Państwo,
zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2022/2023, ustala się, że w dniu 09.11.2022 r. (środa)- zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg planu piątkowego.