OBWIESZCZENIE Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną z dnia 08.11.2022 r.

 

         Uchwała Nr 1/2022 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka senatu Uniwersytetu w wyborach uzupełniających i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

Czytaj więcej...