OBWIESZCZENIE Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną z dnia 15.11.2022 r.

        Uchwała Nr 2/2022 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie stwierdzenia wyboru członka senatu UKSW, zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 1 Statutu UKSW i spełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4-5 i w § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu UKSW oraz w § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

 

            Na podstawie § 9 pkt 5 i § 31 ust. 2 oraz 9 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW oraz w związku z Uchwałą Nr 24/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do senatu warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5, § 26 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu UKSW oraz w § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, postanawia się, co następuje:

                                                                                  § 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Studiów nad Rodziną stwierdza dokonanie wyboru członka senatu UKSW; prof. dra hab. Andrzeja Najdę, zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 1 Statutu UKSW i spełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4-5 i w § 26 ust. 2 pkt 1 Statutu UKSW oraz w § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, zgodnie z Uchwałą Nr 24/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do senatu warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5, § 26 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu UKSW oraz w § 2 ust. 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW.

                                                                                     § 2

                  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ks. dr hab. Biały Stanisław, prof. ucz.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Warszawa dnia 15.11.2022.