ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE PRAKTYK

Serdecznie zapraszamy studentów stacjonarnych pierwszego stopnia, zaliczających praktyki w tym roku akademickim (rok 1 i 2 oraz inne osoby zainteresowane), a zwłaszcza studentów pierwszego roku, na krótkie spotkanie informacyjne na temat procedury zaliczania praktyk studenckich.

Spotkanie odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams w poniedziałek 21.11.2022 roku w godz. 13:00-13:30.
 

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93addd64a0804bb9b5724e4ff167c07e%40thread.tacv2/conversations?groupId=280fcc1e-8cfc-4670-9950-9f969999f264&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3